คู่มือ Sigture

*** วิธีการ นำรูป "brideclub" ไปทำ Signature เพื่อแสดง ว่าท่านเป็นสมาชิก หรือ เป็นเจ้าสาวที่แต่งานในเดือนนั้นๆค่ะ
1. url ของ icon ในแต่ละเดือน ดังนี้ค่ะ

- มกราคม      //   http://www.weddingsquare.com/brideclub/wedding_january.jpg
- กุมภาพันธ์  //  http://www.weddingsquare.com/brideclub/wedding_february.jpg
- มีนาคม       //  http://www.weddingsquare.com/brideclub/wedding_march.jpg
- เมษายน     //  http://www.weddingsquare.com/brideclub/wedding_april.jpg
- พฤษภาคม  //  http://www.weddingsquare.com/brideclub/wedding_may.jpg
-  มิถุนายน    //  http://www.weddingsquare.com/brideclub/wedding_june.jpg
- กรกฏาคม   //  http://www.weddingsquare.com/brideclub/wedding_july.jpg
- สิงหาคม     //   http://www.weddingsquare.com/brideclub/wedding_august.jpg
- กันายน       //  http://www.weddingsquare.com/brideclub/wedding_september.jpg
- ตุลาคม       //  http://www.weddingsquare.com/brideclub/wedding_october.jpg
- พฤศจิกายน //  http://www.weddingsquare.com/brideclub/wedding_november.jpg
- ธันวาคม     // http://www.weddingsquare.com/brideclub/wedding_december.jpg 

2. code ที่เอามาทำ Signature ดังนี้ค่ะ
[IMGxx] url รูปของเดือนที่ตามข้อ 1 [/IMGxx]   ** ลบ xx สีแดง ออกทั้งสองอันก่อนนะค่ะ เวลาเอาไปใช้จริง**

เช่น 

       

3. เมื่อได้ code เรียบร้อยแล้ว ก็ไปที่ เมนู Member Control Panel Member Control Panel


4. เลือก " Profile Information "


เพียงเท่านี้คุณก็จะได้ Signature เป็น " BrideClub" ในเดือนนั้น แล้วค่ะ
ตัวอย่างนะค่ะ

Back to Top
ในกรณี ที่สาวๆ ท่านไหนที่มี Signature อยู่แล้ว  และต้องการใส่  รูป " บ้านเจ้าสาว"  เพิ่มเข้าไปอีก ก็มสามารถ ทำได้ ง่ายๆ 
เพียง นำ code จาก ข้อ 2 ไปวาง ข้างหน้า  code ของ Signature อันเดิมที่มีอยู่  คลิก  Update Profile ค่ะ
เพียงเท่านี้ คุณ ก็มีทั้ง Signature ส่วนตัว และ รูป บ้านเจ้าสาวแล้วค่ะ
ตัวอย่าง นะค่ะ

Back to Top


This page was generated in 0.073 seconds.