13.การใช้ Internet explorer จาก Safari<< กลับสู่สารบัญ

13.การใช้ Internet explorer จาก Safari

              สำหรับ ท่านที่ใช้งานเครื่อง Mac อาจจะมีปัญหาในการ แก้ไขระบบหน้าร้าน  เนื่องจากระบบหน้าร้านจะ support ได้ดีใน  IE (internet explorer)  สามารถแก้ไข ได้โดย "การใช้ Internet Explorer จาก Safari " ดังนี้

1.เข้า Safari ไปที่ menu bar เลือก safari/preferences


2.ไปที่ tab Advance แล้วติ๊กช่อง Show Develop menu on menu bar คะ
3. เข้าระบบหน้าร้าน (เปิดลิงค์หน้าร้านขึ้นมา)
ตอนนี้ยังใช้งานได้เหมือนเดิม ยังไม่ใช่การใช้เป็น IE นะคะ

4.ใน safari บน menu bar เลือก Develop/User Agent
แล้วเลือกใช้ IE เวอร์ชั่น 8 คะ


**** จากนั้น ท่านก็จะสามารถเข้าใช้งาน ได้เหมือนกับการใช้งาน Internet Explorer คะ


Edited by info - 03 Sep 2013 at 16:04
Back to TopThis page was generated in 0.078 seconds.