14.การใส่ VDO ในหน้าร้าน<< กลับสู่สารบัญ

 14. การใส่ VDO ในหน้าร้าน
        ท่านสามารถ ใส่ VDO ที่อยู่ใน YouTube และ Vimeo  ในหน้าร้านได้   ดังนี้

             14.1  การใส่ YouTube ในระบบหน้าร้าน  สามารถทำได้ ดังนี้
                    
                   1. เปิด VDO ที่ต้องการใส่ขึ้นมา  จากนั้นคลิกที่  "Share"  จากนั้นจะมี  เมนู " Share this video "  จากนั้นเลือกเป็นแบบ " Embed " แล้ว copy code ที่เป็น iframe  มา  ตามภาพ2. Login เข้าหน้าร้าน เพื่อใส่ VDO  
3. เอาเมาส์คลิก ตรงตำแหน่งที่ต้องการ VDO  
4. คลิกที่ คำสั่ง <>   อยู่ด้านบนมุมขวามือ 
5. วาง code ที่ copy มาจาก youtube ลงไปในส่วนที่เป็น ไฮไลท์สีฟ้า (* เป็นตำแหน่งที่เอาเมาส์วางในข้อ 3)   เลือก Apply  และ OK  
------------------------------------------------------------------------------------

14.2  การใส่ Vimeo ในระบบหน้าร้าน  สามารถทำได้ ดังนี้
1. เปิดหน้า  VDO ที่ต้องการใส่ในหน้าร้าน ขึ้นมา จากนั้นคลิกที่  และเลือก copy  code ในช่องของ Embed มาใช้  ดังภาพ2. Login เข้าหน้าร้าน เพื่อใส่ VDO  
3. เอาเมาส์คลิก ตรงตำแหน่งที่ต้องการ VDO  
4. คลิกที่ คำสั่ง <>   อยู่ด้านบนมุมขวามือ 
5. วาง code ที่ copy มาจาก youtube ลงไปในส่วนที่เป็น ไฮไลท์สีฟ้า (* เป็นตำแหน่งที่เอาเมาส์วางในข้อ 3)   เลือก Apply  และ OK  

Edited by info - 03 Sep 2013 at 16:05
Back to TopThis page was generated in 0.100 seconds.