2.การล็อคอิน ( Login ) เพื่อเข้าสู่ระบบการแก้ไข<< กลับสู่สารบัญ

        2.การล็อคอิน ( Login ) เพื่อเข้าสู่ระบบการแก้ไข

             21. คลิกที่     มุมซ้ายล่างสุดของหน้าร้าน หรือ กด Ctrl + Y จะปรากฏหน้าให้ Login ดังนี้
                   ( กดปุ่ม Ctrl และ Y พร้อมกัน และปล่อยพร้อมกัน )
 
 
               2.2  เมื่อท่าน Login เรียบร้อยแล้วจะปรากฏ ดังภาพ
 
 
 หมายเหตุ
- ก่อนที่จะทำการแก้ไขข้อมูลต่างๆทุกครั้ง ควรจะคลิกที่   เพื่อเป็นการบันทึกข้อมูลเก่าไว้ เผื่อฉุกเฉิน เพื่อที่จะได้เรียกข้อมูลเก่ากลับมาใช้ได้
- หลังจากที่ใช้งานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ควร  Logout ทุกครั้ง ( คลิกที่  ) เพื่อความปลอดภัยในการใช้งาน
 
 
! ปัญหาที่พบบ่อยในการ Login !
- เมื่อ Login แล้วขึ้นข้อความ Invalid username / password ! หมายถึง ท่านใส่ username หรือ password ผิด หากท่านไม่แน่ใจ สามารถติดต่อทีมงานได้ที่ 
e-mail : 
webmaster@weddingsquare.com  หรือ โทร. 02-434-4504  , 085-900-9030
- เมื่อ Login แล้วขึ้นข้อความว่า Your login was un-successful due to a cookie problem หมายถึง ไม่สามารถ Login ได้เนื่องจากติดปัญหา cookie ในเครื่องของท่าน วิธีแก้ไขปัญหาให้ปฏิบัติ ดังนี้
1. คลิกที่เมนูคำสั้ง Tools
2. เลือก Internet Options
3. เลือก General
4. เลือก Delete Cookeis..
จากนั้นคลิก Ok ไปเรื่อย แล้วกด Refresh แล้ว Login ใหม่อีกครั้ง
 
 


Edited by info - 03 Sep 2013 at 15:55
Back to TopThis page was generated in 0.078 seconds.