4. การจัดข้อความ<< กลับสู่สารบัญ

      4. การจัดข้อความ ตัวอักษร
 การใส่ข้อความ ท่านสามารถพิมพ์ข้อความเช่นเดียวกับการใช้งาน ใน Microsoft Wordและนอกจากนี้ท่านยังสามารถcopyข้อความจากที่อื่นมาใส่แล้วจัดตกแต่งข้อความของท่านใหม่ได้เองตามความต้องการ
 
 
               

4. 1 ถ้า copy ข้อความมาจากMicrosoft  word  ให้คลิก    เพื่อเลือกว่างข้อความแบบเดียวกับ Microsoft  word 

4.2 การใส่หัวข้อของข้อความ 

 •   ใช้กำหนดลักษณะข้อความเป็นหัวข้อ 1,2,3.....เช่น

1. ข้อความที่ 1  
2. ข้อความที่ 2 
3. ข้อความที่ 3

 •   ใช้กำหนดลักษณะข้อความเป็นหัวข้อ แบบจุด  เช่น
  • ข้อความที่ 1
  • ข้อความที่ 2
  • ข้อความที่ 3

4.3 การจัดข้อความ

 •   ในการเว้นวรรค ข้อความให้เยื่องด้านขวา
 •   ในการเว้นวรรค ข้อความให้เยื่องด้านซ้าย
 •  

1. เมนูตัวแรก  B  ใช้ปรับความหนาของตัวอักษร  เช่น  

     คลิกชมผลงาน   ใช้เมนู B  จะได้     คลิกชมผลงาน 

2.เมนูตัวที่ 2 ใช้ปรับตัวอักษรให้เอียง  เช่น

 คลิกชมผลงาน ใช้เมนู ที่ 2 จะได้    คลิกชมผลงาน

3. เมนูตัวที่ 3  ปรับให้ขีดเน้นใต้ข้อความ  เช่น

 คลิกชมผลงาน

4. เมนูตัวที่ 4   ใช้ปรับข้อความให้ชิดมุมซ้าย

5. เมนูตัวที่ 5   ใช้ปรับข้อความให้อยู่ตรงก ลาง

6. เมนูตัวที่ 6   ใช้ปรับช้อความให้ชิดด้านขวา

7. เมนูตัวสุดท้าย ใช้ปรับข้อความให้สามารถเคลื่อนที่ได้อย่างอิสระภายในหน้ากระดาษ

   (สามรถคลิกที่เมนูคำสั่งเหล่านี้ก่อนพิมพ์ หรือ พิมพ์ก่อนแล้วปาดข้อความแล้วคลิกที่เมนูทีหลังก็ได้ )

**ปัญหาที่พบบ่อย หลังจากที่เราพิมพ์ข้อความต่างๆแล้ว ในหน้าแก้ไขข้อความอาจจะจัดเรียงบรรทัดสวยงามแล้ว พอ save
แล้วกด แว่นขยายออกมาดูหน้าร้านแล้ว ข้อความต่อเนื่องกันไม่เรียงเป็นบรรทัดที่ต้องการ แก้ไขโดยการกด 
Enter ทุกครั้งที่ขึ้นบรรทัดใหม่หรือถ้าอยากให้บรรทัดของข้อความไม่ห่างกัน ให้กด Shift + Enter แทนEdited by info - 03 Sep 2013 at 15:56
Back to TopThis page was generated in 0.102 seconds.