5. การใส่สีข้อความ<< กลับสู่สารบัญ

       5. การใส่สีข้อความ
                 การใส่สีของข้อความสามารถทำได้ ดังนี้
               5.1 เมื่อพิมพ์ข้อความที่ต้องการเรียบร้อยแล้ว ให้ปาดข้อความที่ต้องการที่จะใส่สี ดังภาพ

 
             
ปัญหาที่พบบ่อย !
หลังจากที่เราจัดและใส่สีของข้อความแล้ว หลังจากที่ save และกดแว่นขยายแล้วสีของอักษรไม่เป็นอย่างที่แก้ไข
ให้เข้าไปแก้ไขโดยการปาดข้อความนั้น แล้วคลิกที่สัญลักษณ์   แล้วใส่สีและขนาดของข้อความใหม่อีกครั้ง
 


Edited by info - 03 Sep 2013 at 15:57
Back to TopThis page was generated in 0.086 seconds.