6. การใส่ตาราง
        6. การใส่ตาราง
              61. หากท่านต้องการใส่ตาราง เพื่อให้เกิดความสะดวกในการใส่ ภาพ หรือข้อความต่างๆ ท่านสามารถทำได้ ดังนี้
 
 
 
                  6.2 การแก้ไขตารางแบบต่างๆ
                       - การลบตาราง เมื่อเราสร้างเกิน สามารถ ทำได้ ดังนี้
 
 
                  6.3 การเพิ่มแถม หรือ คอลัมน์ ต่อจากตารางเดิมที่มีอยู่แล้ว สามารถทำได้ ดังนี้
 
 
                    6.4  การใส่สี Background ในตาราง สามารถทำได้ ดังนี้
 
 
                6.5  การใส่สี เส้นตาราง สามารถทำได้ ดังนี้
 


Edited by info - 03 Sep 2013 at 15:57
Back to TopThis page was generated in 0.102 seconds.