7. การใส่รูปภาพประกอบในหน้าร้าน<< กลับสู่สารบัญ

        7. การใส่รูปภาพประกอบในหน้าร้าน
 ท่านสามารถใส่ภาพประกอบในหน้าร้านของท่านได้ โดยปฏิบัติ ดังนี้
7.1  ย่อภาพ ปรับแต่งภาพตามที่ท่านต้องการ โดยภาพที่จะใส่จะต้อง มีขนาดต่อ ภาพไม่เกิน 200K ชื่อของภาพจะต้องไม่เป็นภาษาไทย ไม่มีเว้นวรรคและ อักขระพิเศษต่างๆ
                   7.2  เข้าหน้าแก้ไขหน้าร้าน เพื่อทำการเพิ่มรูปในระบบหน้าร้าน ดังนี้
 
 

หมายเหตุ

  • ชื่อไฟล์ของรูปจะต้องเป็นภาษาอังกฤษ เท่านั้น และห้ามมีอักขระพิเศษและเว้นวรรค
  • ไฟล์รูป จะต้องเป็นนามสกุล  jpg  หรือ  gif  เท่านั้น ไฟล์รูปแต่ละรูป จะต้องไม่มีขนาดใหญ่เกิน 200 K (ไฟล์รูปที่มีขนาดใหญ่ จะใช้เวลาการ upload นานตามไปด้วย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ความเร็ว อินเตอร์เน็ตที่ท่านเชื่อมต่อ)
  • ขนาดไฟล์ที่เหมาะสม คือ ระหว่าง 5 k - 100 k
  • หากท่านติดปัญหาในการ upload ไฟล์รูป เช่น ค้าง หรือ hang  ขอให้ท่านทดลอง upload ไฟล์รูปขนาดเล็กๆ  เช่น ไฟล์ ขนาด 5 k (การเชื่อมต่อ อินเตอร์เน็ตของท่านอาจจะช้าเกินไป ทำให้ค้าง)

ปัญหาที่พบบ่อย - การจัดเรียงภาพให้เรียง เช่น ต้องการให้ภาพ 3 ภาพเป็นแนวนอน แต่หลังจากที่ save และมาดูหน้าร้านแล้ว ไม่เรียงตามที่ ต้องการ ให้สร้างตารางแล้วใส่รูปลงในตารางแทนเพื่อบังคับให้รูปเรียงกันอย่างที่ต้องการEdited by info - 03 Sep 2013 at 15:58
Back to TopThis page was generated in 0.067 seconds.