8. การใส่ link ข้อความ และรูปภาพ<< กลับสู่สารบัญ

8.การใส่ link ในข้อความ และรูปภาพ

8.1  การใส่ link ในข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้
 
 8.2  การใส่ link ในข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้


Edited by info - 03 Sep 2013 at 15:59
Back to TopThis page was generated in 0.094 seconds.