9. การแก้ไข Username / Password ในระบบหน้าร้าน<< กลับสู่สารบัญ

9. การแก้ไข Username / Password ในระบบหน้าร้าน

หลังจากที่ทีมงาน ส่ง username / password ให้ทางร้านแล้ว หากทางร้านต้องการเปลี่ยน username / password ใหม่สามารถทำได้ ดังนี้
 
หมายเหตุ
  • การตั้ง username / password จะต้องเป็นภาษาอังกฤษ ห้ามมีเว้นวรรคและอักขระพิเศษต่างๆ


Edited by info - 03 Sep 2013 at 16:00
Back to TopThis page was generated in 0.063 seconds.