10. การแก้ไข Background (พื้นหลังของหน้าร้าน)<< กลับสู่สารบัญ

10. การแก้ไข Background (พื้นหลังของหน้าร้าน)

ท่านสามารถเปลี่ยนสี background ของระบบหน้าร้านให้เป็นสี และรูปต่างๆ ได้ดังนี้

10.1  การใส่ background โดยใช้สี  ท่านสามารถทำได้ ดังนี้
Code ที่ใช้ในการเปลี่ยนสี background 
 
<style>body{background:color code}></style>
 
 
ส่วนที่เป็นสีเขียวให้ใส่ code สีที่ท่านต้องการใช้เป็น background
เช่น ต้องการใช้เปลี่ยนเป็นสีชมพูอ่อน ก็เป็น <style>body{background:#FFCCCC}></style> เป็นต้น
 
10.2  การใส่ background โดยใช้รูป   ท่านสามารถทำได้ ดังนี้
 
Code ที่ใช้ในการเปลี่ยน  Background เป็นรูปภาพ
 
 
<style> 
<!--
body {
background-image: url('generator/assets/
ชื่อไฟล์.นามสกุล
');
background-attachment: fixed;
background-repeat: repeat;
}
-->
</style>
ให้เปลี่ยน ชื่อไฟล์.นามสกุล ให้เป็นชื่อรูป ตามข้อที่ 6 เมื่อใส่ Code เรียบร้อยแล้ว จะยังไม่เห็นภาพ จะต้องกด save แล้วกด แว่นขยายออกมาดูหน้าร้านจริงถึงจะเห็น
 
ต้วอย่างใส่ รูปภาพเป็น Background
 


Edited by info - 03 Sep 2013 at 16:01
Back to TopThis page was generated in 0.094 seconds.