11.การแก้ไข Logo ของทางร้าน<< กลับสู่สารบัญ

11.การแก้ไข Logo ของทางร้าน

เมื่อท่านต้องการที่จะแก้ไข Logo หรือเปลี่ยน Logo ของทางร้าน สามารถทำได้  ดังนี้

11.1  เตรียม logo ของท่านโดยที่จะต้องมีขนาด 130x62 pixels หรือหาก Logo ของร้านท่าน เป็นวงกลม จะต้องมีขนาด 89x89 pixels 
11.2  ตั้งชื่อไฟล์ภาพของ Logo ว่า logo130.jpg
11.3  Upload Logo ของท่านเข้าในระบบหน้าร้าน เหมือนกับที่ Upload รูปภาพทั่วไป  ดังนี้
 


Edited by info - 03 Sep 2013 at 16:02
Back to TopThis page was generated in 0.084 seconds.