ดูความหมายของฤกษ์และดิถีมงคล 5 ประการ

ดิถีมงคล 5 ประการ

ดิถีมงคล 5 ประการ เพื่อใช้ในการทำงานมงคลต่าง ๆ ดังนี้

1.ดิถีอมฤตโชค  ดีสำหรับงานทั่วไป เกี่ยวกับความราบรื่นและสมรส

2.ดิถีสิทธิโชค  ดีสำหรับงานสำคัญที่เป็นโครงการระยะสั้น

3.ดิถีมหาสิทธิโชค  ดีสำหรับงานสำคัญที่เป็นโครงการระยะยาว

4.ดิถีชัยโชค  ดีสำหรับงานที่ต้องต่อสู้แข่งขัน หรือรบทัพจับศึก

5.ดิถีราชาโชค ดีสำหรับงานที่ต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่

  ก่อนจะทำการมงคลใด ๆ ควรจะหาฤกษ์ที่ดี ต้องถือพยากรณ์พระเคราะห์ทั้ง 8 ทิศเป็นหลัก และต้องตรวจดูกาลโยคปีปัจจุบันในปฏิทินโหรเสียก่อนว่า วันใด ฤกษ์ใดเป็นอุบาทว์ โลกาวินาศ และวันที่ให้ฤกษ์นั้นจะต้องไม่ตรงกับวันดับ คือที่เรียกว่า "ดิถีมหาศูนย์" หรือ "ดิถีพิฆาต" และอย่าให้วันนั้นเป็นวันกาลกิณีเดิมของผู้ประกอบการ และในภูมิปีก็ไม่ควรเป็นกาลกิณีด้วย ควรใช้วันที่เป็นธงชัย อธิบดี และวันที่เป็นมิตรและอย่าให้พระจันทร์เป็นศัตรูคือ เป็นอริ มรณะ วินาศ ต่อผู้ประกอบการ ให้วางพระจันทร์ไว้ในที่ดีเหมาะสมกับผู้ประกอบการ


ฤกษ์   หมายถึง คราวหรือเวลา ความปลอดภัยหรือความสำเร็จสมประสงค์ อำนวยความเป็นศิริมงคลแก่ผู้ประกอลการนั้น ๆ ฤกษ์ แบ่งเป็น 2 ชนิดคือ ฤกษ์บนและฤกษ์ล่าง

ฤกษ์บน   เป็นชัยมงคลเบื้องสูง โดยถือตำแหน่งของพระจันทร์และดาวพระเคราะห์ต่าง ๆ เป็นหลัก คือ กำหนดโดยจันทร์ พระจันทร์ต้องดีไม่เป็นอริ มรณะ และวินาศแก่ผู้ประกอบการ พระจันทร์โคจรให้คุณ เช่น จันทร์ครุสุริยา ทางโหราศาสตร์ได้กำหนดฤกษ์ไว้ ได้แก่ ทลิทโทฤกษ์ มหัทธโณฤกษ์ โจโรฤกษ์ ภูมิปะโลฤกษ์ เทศาตรีฤกษ์ เทวีฤกษ์ เพชฌฆาตฤกษ์ ราชาฤกษ์ สมโณฤกษ์ รวมเป็น 9 ฤกษ์ เรียกว่า "ฤกษ์บน" หรือ (นภดล) 

ฤกษ์ล่าง  ซึ่งเหมาะเป็นชัยมงคลเบื้องใต้ฟ้า หรือเบื้องต่ำบนพื้นดิน โดยมนุษย์เป็นผู้กำหนดขึ้น โดยให้วันทั้ง 7 ประกอบด้วยดิถี ขึ้นแรม และเดือนปี เป็นหลักในการคำนวณนับ เช่น วันธงชัย วันอธิบดี วันอุบาทว์ และวันดลกาวินาศ และมีดิถี คือ ขึ้น แรม ดิถีจัดเป็นฤกษ์ย่อยต่าง ๆ รวมเรียกว่า "ฤกษ์ล่าง" หรือ (ภูมิดล)

ติดต่อ   วางฤกษ์ได้ที่ อ.วีณา แสนอิสระ เท่านั้นเพราะเป็นผู้ชำนาญการวางฤกษ์ทุกประเภทฤกษ์ ดังนั้น ต้องโทรติดต่อโดยตรงที่ อ.วีณา เท่านั้น081-620-4145, 086-735-8516, 02-410-7971, 02-467-2293,บ้าน เวลา 20.00 – 22.00 น.ปัจจุบันประจำอยู่ที่ สมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์ เวลา 9.00 – 17.00 น.


 บางรายเลือก "ดิถีชัยโชค" เป็นวันมงคลสมรส ข้างขึ้นข้างแรม ของดิถีมงคล 5 ประการ (อักษรย่อ คือ ชื่อวัน ส่วนนับบนล่างตัวเลขคือข้างแรม)


อัง    
8 3 9 2 4 1 5 - อำมฤคโชค
11 5 14 10 9 11 4 - สิทธิโชค
14 12 13 4 7 10 15 - มหาสิทธิโชค
8 3 11 10 4 1 11 - ชัยโชค
6 3 9 6 10 3 5 - ราชาโชค

คลิกดูฤกษ์แต่งงานทั้งหมด 


Edited by info - 19 Jul 2012 at 11:44
Back to Top


This page was generated in 0.039 seconds.