ระเบียบการสมรสและขั้นตอนในพิธีแต่งงาน

ระเบียบการสมรส

          ขั้นตอนการจัดพิธีแต่งงานแบบคาทอลิกนั้น จะมีระเบียบการที่เป็นเป็นลักษณะเฉพาะ มีรายละเอียดมากกว่า ซึ่งเหล่านี้เราเรียกว่า ระเบียบการสมรส

ตัวอย่างคร่าวๆของระเบียบการสมรส

เริ่มจากแขกผู้มีเกียรติ เข้าสู่พระวิหาร หรือสถานที่ประกอบพิธี 

ดนตรีเริ่มบรรเลงเตรียมใจ

ศาสนาจารย์  ผู้ประกอบพิธี นำขบวนเจ้าบ่าว เข้าสู่สถานที่ประกอบพิธี 
ซึ่งจะประกอบด้วยบุคลเหล่านี้

- บิดา มารดา ฝ่ายเจ้าบ่าว
- มารดาเจ้าสาว
- เพื่อนเจ้าบ่าว
- เจ้าบ่าวผู้ประกอบพิธี 
   ศาสนาจารย์ผู้ประกอบพิธี จุดเทียน โดยมีความหมายของการจุดเทียนดังนี้
- จุดเทียนเล่มใหญ่ หมายถึง พระเยซูเป็นแสงสว่างของโลก
- จุดเทียนประดับหมายถึง เราได้รับแสงสว่างจากองค์พระเยซูคริสต์ เพื่อที่จะส่องสว่างต่อไปในชุมชน 

จากนั้นขบวนเจ้าสาวเดินเข้าสู่พระวิหาร หรือสถานที่ประกอบพิธี  
ในขบวนนี้จะประกอบไปด้วย  

- ผู้ถือพานแหวน (บางสถานที่ต้องเป็นเด็กชายอายุไม่เกิน 13 ปี 1คน หรือ 2 คนก็ได้)

- ผู้ถือพานทะเบียนสมรส

- เพื่อนเจ้าสาว

- ผู้โปรยดอกไม้

- ผู้มอบเจ้าสาว ส่วนมากจะเป็นบิดา หรือมารดา หากไม่มีสามารถให้ใช้ญาติผู้ใหญ่ของเจ้าสาว

- คนสุดท้ายของขบวน เจ้าสาว


ขั้นตอนการประกอบพิธีสมรส ศาสนาจารย์เป็นผู้ทำพิธี

- อ่านพระวจนะ (อ่านพระคัมภีร์)และอธิษฐาน

- อ่านหลักฐานการสมรสของบ้านเมือง

- เจ้าบ่าว-เจ้าสาว อ่านคำปฏิญาณ และให้คำมั่นสัญญา

- มอบแหวนและสวมแหวนสมรสให้แก่กัน

- คำกำชับจากพระคัมภีร์ คือโอวาทจากผู้ใหญ่ (ส่วนมากจะเป็นศาสนาจารย์ หรือศิษยาภิบาล ที่คู่บ่าวสาวให้การเคารพนับถือ)

-  ขออธิฐานเผื่อคู่สมรส

- จุดเทียนสมรส

- ลงนามใบสำคัญของคริสตจักร (คือผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่าย ลงนามและคู่บ่าวสาวลงนาม และผู้ประกอบพิธีลงนาม)

- คารวะบุพการีทั้งสองฝ่าย

- คารวะแขกผู้มีเกียรติ 

- ประกาศเป็นสามีภรรยากันโดยผู้ประกอบพิธี

- ที่ประชุมยืนขึ้น แสดงความยินดี และร้องเพลงอวยพรแก่คู่สมรส

- ผู้ประกอบพิธีขอพรจากพระเจ้า

    เมื่อเสร็จกระบวนพิธีข้างต้นแล้ว คู่สมรสจะเคลื่อนขบวนออกจากพระวิหาร ในขณะที่ประชุม
นี้คือแขกผู้มีเกียรติที่ยังอยู่ และขณะที่คู่บ่าวสาวเดินผ่าน ผู้ร่วมงาน ก็จะหยิบกลีบดอกไม้ ( ส่วนมากจะเป็นกลีบกุหลาบที่เจ้าภาพเตรียมไว้ให้ ) โปรยไปที่คู่บ่าวสาว เพื่อแสดงความยินดี 

เมื่อขบวนออกไปถึงหน้าโบสถ์แล้ว ก็จะถึงเวลาที่ทุกคนรอคอย เจ้าสาวจะโยนดอกไม้ให้ไปยังกลุ่มเพื่อนๆ  ที่กำลังรอรับอยู่ ซึ่งมีความเชื่อว่า ใครที่ได้รับดอกไม้ จะได้เป็นเจ้าสาวในครั้งต่อไป

ที่มา การสมรสของคริสเตียน newmana.com
ภาพประกอบ กูเกิ้ล, stylemepretty.comEdited by info - 10 Aug 2012 at 13:14
Back to Top


This page was generated in 0.096 seconds.