ประกาศวันสงกรานต์ปี 2557

ประกาศสงกรานต์     ปีมะเมีย  พ.ศ. 2557
ปกติมาส      ปกติวาร     ปกติสุรทิน

วันที่    14     เมษายน     เป็น วันมหาสงกรานต์
เวลา    08    นาฬิกา     11    นาที     24     วินาที

นางสงกรานต์ชื่อ โคราคะเทวี
ทรงพาหุรัตน์ทัดดอก  ปีบ
แก้วมุกดาหาร          เป็นอาภรณ์
ภักษาหาร  น้ำมันเนย
พระหัตถ์ขวา  ทรงพระขรรค์
พระหัตถ์ซ้าย  ทรงไม้เท้า
เสด็จยืน          มาบนหลังเสือ

เถลิงศก    เป็น    จุลศักราช    1376
วันที่    16    เมษายน    เวลา   12   นาฬิกา   กับ   09   นาที   00   วินาที

กาลโยค      ประจำปี     จ.ศ.  1376
เริ่มใช้วันที่     16    เมษายน    พ.ศ.  2557
  
จศ.233 ธงชัย  อธิบดี อุบาทว์ โลกาวินาศ
วัน1274
ยาม3428
ราศี118100
ดิถี2320226
ฤกษ์2021912

วันที่ห้ามทำการมงคล  คือ  วัน  ยาม ราศี ดิถี ฤกษ์ 
ที่เป็นอุบาทว์หรือโลกาวินาศและดิถีมหาสูญ ดิถีพิฆาต กทิงวัน หรือ อวมานโอน

คลิกกลับไปที่หน้าแรก


Edited by info - 27 Aug 2013 at 16:59
Back to Top


This page was generated in 0.125 seconds.